11 juli 2018

Afschaffing subsidie praktijkleren aanstaande?

Zo vlak voor de vakantieperiode helpen we u nog even herinneren aan de deadline voor de subsidie praktijkleren. Die verloopt namelijk op 17 september 2018 om 17.00 uur!

De subsidie is bedoeld voor bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats in het school-/studiejaar 2017/2018 hebben aangeboden aan leerlingen, studenten of deelnemers.

Vanaf het schooljaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid met leerlingen in het VSO, PRO en Entree in het vmbo.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet aan een aantal (administratieve) voorwaarden worden voldaan die kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo (CROHO in onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving), promovendi en toio’s (technologisch ontwerper in opleiding).; de voorwaarden zijn te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de digitale aanvraag is de zogenoemde E-herkenning als digitale toegangssleutel nodig. De aanvraag hiervoor neemt 1 tot 7 werkdagen in beslag. Houd hiermee rekening in verband met de bovengenoemde deadline.

Laat dit voordeel (van maximaal € 2.700) niet lopen en zet de deadline alvast in de agenda als actiepunt voor na de vakantie!

Bezuiniging of afschaffing?

Wellicht is het zelfs de laatste keer dat de subsidie kan worden aangevraagd. Er gaan namelijk geruchten dat de subsidieregeling geheel wordt afgeschaft (althans niet wordt gecontinueerd in zijn huidige vorm), nadat al eerder was aangekondigd dat er flink zou worden gesneden in het budget. In diverse brandbrieven aan de minister van OCW wordt aangedrongen op snelle duidelijkheid over het al dan niet continueren van de subsidieregeling; bedrijven beslissen immers binnenkort of zij volgend schooljaar (weer) leerbanen zullen aanbieden.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

 

Bron: Full finance

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details