Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen met Audit & Co zijn, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van Audit & Co van toepassing. Klik hier voor een exemplaar van onze algemene voorwaarden

Online oplossingen

Wanneer u gebruik maakt van onze online oplossingen zijn er aanvullende algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor een exemplaar van onze aanvullende algemene voorwaarden.

Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en werken daarom continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij realiseren ons ook dat waar gewerkt wordt, fouten gemaakt kunnen worden of misverstanden kunnen ontstaan. Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw opdracht uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht meldt aan uw contactpersoon. Als uw klacht niet naar volle tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich formeel wenden tot de directie van Audit & Co. Wij zullen uw klacht vertrouwelijk en volgens een vastgestelde klachtenregeling behandelen. Bekijk onze klachtenregeling.

Klokkenluidersregeling

Wanneer zich onregelmatigheden voordoen die de integriteit van ons werk beschadigen of in twijfel brengen, willen wij dat weten. Daarom hanteren we een klokkenluidersregeling. Deze regeling garandeert dat iedereen – werkend voor Audit & Co of niet – misstanden kan melden zonder zich zorgen te hoeven maken over de mogelijke consequenties. Bekijk onze klokkenluidersregeling.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details