Diensten

Controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening is een specialisatie. Investeren in kwaliteit, het actueel houden van kennis en het op peil houden van een controlepraktijk zijn kostbaar. Onze dienstverlening biedt juist op die punten toegevoegde waarde!

Wij hebben een eigentijdse en efficiënte controleaanpak ontwikkeld. Daarin zijn de nieuwste controletechnieken en inzichten op het gebied van risicoanalyse verwerkt. Wij maken gebruik van MLE controlesoftware. Deze biedt ons de mogelijkheid om onze risicogerichte aanpak op een afwijking van materieel op een effectieve wijze in kaart te brengen en vast te leggen.

Een goede risicoanalyse begint met gedegen kennis van de klant. Die kunt u inbrengen. Samen met u stellen wij voor elke klant een specifieke controleaanpak samen. Geen eindeloze checklists en standaard werkprogramma’s meer. In plaats daarvan: ‘professional judgement’ in combinatie met klantenkennis. Omdat elke klant uniek is, is elke controleaanpak dat ook!

IT is onlosmakelijk verbonden met de controle van de jaarrekening. Integratie van IT is dus onmisbaar in de hedendaagse controleaanpak. Vanaf de start is de geautomatiseerde gegevensverwerking een onderdeel van onze aanpak. Hierbij betrekken we uiteraard de uitgebreide mogelijkheden van data-analyse.

 

IT-audit

De kernvraag bij elke IT-audit is: hoe verantwoord past een organisatie informatie- en communicatietechnologie toe? Steeds meer processen zijn volledig geautomatiseerd. Zij voeden nogal eens de onzekerheid bij uw klant. Heeft hij alles goed geregeld? Welke risico’s loopt hij? Is de data betrouwbaar en niet manipuleerbaar? Op die aspecten richten wij onze IT-audit.

De afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in IT-Audit, door middel van het volgen van opleidingen en trainingen. Onze medewerkers zetten hun kennis en ervaring om in heldere en bondige rapportages die altijd uitmonden in maatwerk dat voldoet aan de gewenste praktische uitvoerbaarheid binnen het groot mkb en de klant specifiek. Te theoretische dikke rapporten zullen niet van onze hand komen.

Vervolgens brengen wij in samenwerking met u een praktisch toepasbaar advies uit aan uw klant.

 

Data-analyse

Steeds vaker bewaren uw klanten hun informatie uitsluitend digitaal. Ook de autorisatie van transacties vindt digitaal plaats. Het aantal transacties binnen een onderneming neemt exponentieel toe.

De mogelijkheden voor het analyseren van deze data zijn oneindig. Audit & Co maakt gebruik van de innovatie van ACL om de data vanuit de verschillende systemen te ontsluiten.

ACL kan bestanden vanuit vrijwel iedere bron – van mainframe computer tot pc en zelfs printbestanden – inlezen, weergeven, analyseren en bewerken. Met ACL kunnen we eenvoudig steekproeven doen en selecties maken. Dit geeft ons controlebewijs en het levert uw klant verrassende inzichten op.

Audit & Co kan u tevens helpen met het benaderen en analyseren van de gegevens van uw cliënten.

 

Compliance

Als u een WTA-vergunning heeft, weet u als geen ander hoe belangrijk het kwaliteitsbeleid en de naleving hiervan is.

Audit & Co kan reviews en opdrachtgerichte kwaliteitscontroles op uw organisatie en controleopdrachten uitvoeren. Zo helpen wij u om te (blijven) voldoen aan alle regelgeving. Wij praten graag met u verder over onze rol als externe OKB-specialist en/of externe Compliance Officer.

Het vervullen van een rol als waarnemer bij (tijdelijke) uitval van een accountant behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Advisering, training en coaching

De controleaanpak van Audit & Co is gebaseerd op risicoanalyse. De centrale vraag die wij stellen is “waar ligt de ondernemer wakker van?”. Met onze kennis van uw klant en zijn processen, signaleren wij kansen en bedreigingen van de onderneming.

Focus ligt met name op de volgende gebieden: managementinformatie, administratieve organisatie en automatisering. In overleg met u en uw klant zetten wij graag de kansen en bedreigingen om in concrete optimalisatieprojecten.

Wat kan Audit & Co voor u betekenen?

Audit & Co heeft veel ervaring in het (groot) mkb en is bekend met de problematiek binnen het mkb accountantskantoor. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

Toestemming voor het gebruik van cookies

Met 'Bekijk details' kun je aangeven welke cookies we wel en niet mogen gebruiken en sla je voorkeuren op.

Privacyverklaring | Sluiten
Bekijk details