Controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening is een specialisatie. Investeren in kwaliteit, het actueel houden van kennis en het op peil houden van een controlepraktijk zijn kostbaar. Onze dienstverlening biedt juist op die punten toegevoegde waarde!

Wij hebben een eigentijdse en efficiënte controleaanpak ontwikkeld. Daarin zijn de nieuwste controletechnieken en inzichten op het gebied van risicoanalyse verwerkt. Wij maken gebruik van MLE controlesoftware. Deze biedt ons de mogelijkheid om onze risicogerichte aanpak op een afwijking van materieel op een effectieve wijze in kaart te brengen en vast te leggen.


Risicoanalyse
Een goede risicoanalyse begint met gedegen kennis van de klant. Die kunt u inbrengen. Samen met u stellen wij voor elke klant een specifieke controleaanpak samen. Geen eindeloze checklists en standaard werkprogramma’s meer. In plaats daarvan: ‘professional judgement’ in combinatie met klantenkennis. Omdat elke klant uniek is, is elke controleaanpak dat ook!

IT is onlosmakelijk verbonden met de controle van de jaarrekening. Integratie van IT is dus onmisbaar in de hedendaagse controleaanpak. Vanaf de start is de geautomatiseerde gegevensverwerking een onderdeel van onze aanpak. Hierbij betrekken we uiteraard de uitgebreide mogelijkheden van data-analyse.

Wat kan Audit & Co voor u betekenen?

Audit & Co heeft veel ervaring in het (groot) mkb en is bekend met de problematiek binnen het mkb accountantskantoor. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!