IT-audit

De kernvraag bij elke IT-audit is: hoe verantwoord past een organisatie informatie- en communicatietechnologie toe? Steeds meer processen zijn volledig geautomatiseerd. Zij voeden nogal eens de onzekerheid bij uw klant. Heeft hij alles goed geregeld? Welke risico’s loopt hij? Is de data betrouwbaar en niet manipuleerbaar? Op die aspecten richten wij onze IT-audit.
De afgelopen jaren hebben wij ons gespecialiseerd in IT-Audit, door middel van het volgen van opleidingen en trainingen. Onze medewerkers zetten hun kennis en ervaring om in heldere en bondige rapportages die altijd uitmonden in maatwerk dat voldoet aan de gewenste praktische uitvoerbaarheid binnen het groot mkb en de klant specifiek. Te theoretische dikke rapporten zullen niet van onze hand komen.

Vervolgens brengen wij in samenwerking met u een praktisch toepasbaar advies uit aan uw klant.

Wat kan Audit & Co voor u betekenen?

Audit & Co heeft veel ervaring in het (groot) mkb en is bekend met de problematiek binnen het mkb accountantskantoor. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!